Pracownia USG  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane  Pole wymagane

  UWAGA:

  Do rejestracji wymagane jest skierowanie.


  Tak
  Pole wymagane  Pole wymagane

  Zaznacz, jeśli posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością lub bez skierowania:  Jeżeli jesteś osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wpisz numer orzeczenia poniżej  UWAGA:

  Na wizytę wymagającą skierowania pacjent zobowiązany jest do jego dostarczenia do poradni w ciągu 14 dni od daty rejestracji.  Pole wymagane